•  خانه
 •  پرتال کاربران
 •  شماره حساب ها
 •  قوانین
 •  درباره ما
 •  تماس با ماهاست پر سرعت و ایمن مخصوص چت روم


 • √ فضا: 10000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 500 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 5 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ پشتیبانی تا 80 کاربر آنلاین
 • $ قیمت: 55,000 تومان ماهانه
 • √ فضا: 5000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 300 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 5 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ پشتیبانی تا 60 کاربر آنلاین
 • $ قیمت: 35,000 تومان ماهانه
 • √ فضا: 2000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 200 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 5 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ پشتیبانی تا 40 کاربر آنلاین
 • $ قیمت: 25,000 تومان ماهانه
 • √ فضا: 1000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 100 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 5 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ پشتیبانی تا 25 کاربر آنلاین
 • $ قیمت: 20,000 تومان ماهانه
هاست نرمال مخصوص سایت های شخصی و معمولی


 • √ فضا: 5000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 50 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 2 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ امکانات دیگر: نامحدود
 • $ قیمت: 100,000 تومان سالانه
 • √ فضا: 2000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 40 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 2 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ امکانات دیگر: نامحدود
 • $ قیمت: 80,000 تومان سالانه
 • √ فضا: 1000 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 30 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 2 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ امکانات دیگر: نامحدود
 • $ قیمت: 60,000 تومان سالانه
 • √ فضا: 500 مگا بایت
 • √ پهنای باند: 20 گیگا بایت
 • √ تعداد دیتابیس: 2 عدد
 • √ بکاپ هفتگی: دارد
 • √ امکانات دیگر: نامحدود
 • $ قیمت: 30,000 تومان سالانهدرگاه های پرداخت
(201×238)طراحی و ساخت چت روم